0.00
(brak ocen)
Średnia ocena
kursów autora
1
kurs
1822
zapisanych
użytkowników
Marcin
Marszałkowski
Status
Instruktor
Data dołączenia
2020.01.24
O Autorze
Obecny od ponad 20 lat na rynku pracy, w tym w służbie BHP, Ośrodkach Szkoleniowych OSPSBHP, obsłudze firm w zakresie prawno-kadrowym. Wyróżnia go nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także metodyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach publicznych i prywatnych. Jego zaletą jest multidyscyplinarność, zdobyta podczas setek godzin konsultacji i szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli różnych firm i instytucji. Posiada wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, które ukończył w renomowanej Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Prowadzi swój Ośrodek Szkoleniowy specjalizujący się w usługach z zakresu obsługi firm. Jako członek Komisji, przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Gdańsku, bierze czynny udział w kształtowaniu świadomości bezpieczeństwa w tym ważnym obszarze. Od roku 1997 jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, a od 2012 członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego i od bieżącego roku członkiem Władz Centralnych Stowarzyszenia.
Kursy tego autora