4.84
(31 ocen)
Średnia ocena
kursów autora
5
kursów
942
zapisanych
użytkowników
Katarzyna Weręgowska
Magdalena Wasilewska
Status
Nie zdefiniowano
Data dołączenia
2020.03.20
Tematy
O Autorze
Autorkami kursu są Katarzyna Weręgowska i Magdalena Wasilewska z firmy Edu Kama. Niniejszy kurs zapozna Cię z metodą aktywnego słuchania muzyki. Dzięki uczestnictwu otrzymasz mnóstwo inspiracji do pracy z dziećmi i młodzieżą przy wykorzystaniu muzyki klasycznej i ludowej oraz zapoznasz się z podstawami teoretycznymi wprowadzenia projektu zgodnie z założeniami Metody Batii Strauss. Ponadto poznasz mnóstwo pomysłów i inspiracji kształtujących koordynację wzrokowo- ruchowo-słuchową podczas ruchowej i instrumentalnej inscenizacji do melodii. 1. mgr Katarzyna Weręgowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej, socjoterapeutka, terapeuta, instruktor orgiami III stopnia oraz gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, autorka książek dla dzieci. 2. mgr Magdalena Wasilewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor tańca, autorka książek dla dzieci.
Kursy tego autora